Mua bán đất nền tại Phú Yên

1 - 15 của 433
Đất nền Ninh Thuận - Khu dân cư Đồng Mặn

Phú Yên, Huyện Sông Cầu, Thị Trấn Sông Cầu

120 m2
Đông Nam
₫ 568 triệu

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 190 m2 tại Huyện Đông Hòa

Phú Yên, Huyện Đông Hòa, Xã Hòa Hiệp Trung

190 m2
₫ 2.4 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 6

80 m2
₫ 1.6 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 6

80 m2
₫ 1.61 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 6

80 m2
₫ 1.6 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

160 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

160 m2
Đông
₫ 1.6 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 9

100 m2
Tây Nam
₫ 3.1 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Sông Cầu

Phú Yên, Huyện Sông Cầu, Thị Trấn Sông Cầu

100 m2
Tây Bắc
₫ 568 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 9

₫ 3.1 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 7

100 m2
₫ 1.9 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nền 80 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 7

80 m2
₫ 1.61 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 7

120 m2
₫ 2.2 tỷ

12/13/2019