Mua bán đất nền tại Thị Xã Hoàng Mai, Nghệ An

1 - 15 của 27
Mua bán đất thổ cư 144 m2 tại Thị Xã Hoàng Mai

Nghệ An, Thị Xã Hoàng Mai, Phường Quỳnh Dị

144 m2
Tây Bắc
₫ 350 triệu

11/11/2020

Mua bán đất thổ cư 144 m2 tại Thị Xã Hoàng Mai

Nghệ An, Thị Xã Hoàng Mai, Phường Quỳnh Dị

144 m2
Tây Bắc
₫ 350 triệu

11/10/2020

Mua bán đất thổ cư 144 m2 tại Thị Xã Hoàng Mai

Nghệ An, Thị Xã Hoàng Mai, Phường Quỳnh Dị

144 m2
Tây Bắc
₫ 350 triệu

11/10/2020

Mua bán đất nền 144 m2 tại Thị Xã Hoàng Mai

Nghệ An, Thị Xã Hoàng Mai, Phường Quỳnh Dị

144 m2
Tây Bắc
₫ 1.62 tỷ

11/02/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Thị Xã Hoàng Mai

Nghệ An, Thị Xã Hoàng Mai, Phường Quỳnh Dị

100 m2
Tây Bắc
₫ 350 triệu

11/02/2020

Mua bán đất nền 144 m2 tại Thị Xã Hoàng Mai

Nghệ An, Thị Xã Hoàng Mai, Phường Quỳnh Dị

144 m2
Tây Bắc
₫ 1.6 tỷ

10/29/2020

Mua bán đất thổ cư 144 m2 tại Thị Xã Hoàng Mai

Nghệ An, Thị Xã Hoàng Mai, Phường Quỳnh Dị

144 m2
Tây Bắc
₫ 350 triệu

10/28/2020

Mua bán đất thổ cư 144 m2 tại Thị Xã Hoàng Mai

Nghệ An, Thị Xã Hoàng Mai, Phường Quỳnh Dị

144 m2
Tây Bắc
₫ 350 triệu

10/27/2020

Mua bán đất thổ cư 144 m2 tại Thị Xã Hoàng Mai

Nghệ An, Thị Xã Hoàng Mai, Phường Quỳnh Dị

144 m2
Tây Bắc
₫ 350 triệu

10/27/2020

Mua bán đất thổ cư 144 m2 tại Thị Xã Hoàng Mai

Nghệ An, Thị Xã Hoàng Mai, Phường Quỳnh Dị

144 m2
Tây Bắc
₫ 350 triệu

10/23/2020

Mua bán đất nền 144 m2 tại Thị Xã Hoàng Mai

Nghệ An, Thị Xã Hoàng Mai, Phường Quỳnh Dị

144 m2
Tây Bắc
₫ 1.6 tỷ

10/23/2020

Mua bán đất thổ cư 144 m2 tại Thị Xã Hoàng Mai

Nghệ An, Thị Xã Hoàng Mai, Phường Quỳnh Dị

144 m2
Tây Bắc
₫ 350 triệu

10/20/2020

Mua bán đất thổ cư 144 m2 tại Thị Xã Hoàng Mai

Nghệ An, Thị Xã Hoàng Mai, Phường Quỳnh Dị

144 m2
Tây Bắc
₫ 350 triệu

10/19/2020

Mua bán đất nền 144 m2 tại Thị Xã Hoàng Mai

Nghệ An, Thị Xã Hoàng Mai, Phường Quỳnh Dị

144 m2
Tây Nam
₫ 350 triệu

10/11/2020

Mua bán đất nền 144 m2 tại Thị Xã Hoàng Mai

Nghệ An, Thị Xã Hoàng Mai, Phường Quỳnh Dị

144 m2
₫ 1.19 tỷ

10/10/2020