Mua bán đất nền tại Nghệ An

1 - 15 của 136
Mua bán đất thổ cư 260 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Xã Nghi Kim

260 m2
₫ 6.2 tỷ

11/23/2020

Mua bán đất nền 0 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Hưng Dũng

₫ 1.55 tỷ

11/13/2020

Mua bán đất thổ cư 144 m2 tại Thị Xã Hoàng Mai

Nghệ An, Thị Xã Hoàng Mai, Phường Quỳnh Dị

144 m2
Tây Bắc
₫ 350 triệu

11/11/2020

Mua bán đất thổ cư 144 m2 tại Thị Xã Hoàng Mai

Nghệ An, Thị Xã Hoàng Mai, Phường Quỳnh Dị

144 m2
Tây Bắc
₫ 350 triệu

11/10/2020

Mua bán đất thổ cư 144 m2 tại Thị Xã Hoàng Mai

Nghệ An, Thị Xã Hoàng Mai, Phường Quỳnh Dị

144 m2
Tây Bắc
₫ 350 triệu

11/10/2020

Mua bán đất thổ cư 115 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Cửa Nam

115 m2
Bắc
₫ 2.2 tỷ

11/09/2020

Mua bán đất nền 117.3 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Xã Hưng Đông

117.3 m2
₫ 1.69 tỷ

11/08/2020

Mua bán đất thổ cư 312.5 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Xã Nghi Phú

312.5 m2
Tây Nam
₫ 5.6 tỷ

11/07/2020

Mua bán đất nền 128 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Hưng Dũng

128 m2
Bắc
₫ 1.5 tỷ

11/07/2020

Mua bán đất thổ cư 117 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Xã Hưng Đông

117 m2
Đông Nam
₫ 1.69 tỷ

11/04/2020

Mua bán đất nền 110 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Lê Lợi

110 m2
₫ 2.09 tỷ

11/04/2020

Mua bán đất thổ cư 119 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Hà Huy Tập

119 m2
Đông Nam
₫ 2.4 tỷ

11/03/2020

Mua bán đất thổ cư 260 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Xã Nghi Phú

260 m2
₫ 6.2 tỷ

11/03/2020

Mua bán đất nền 144 m2 tại Thị Xã Hoàng Mai

Nghệ An, Thị Xã Hoàng Mai, Phường Quỳnh Dị

144 m2
Tây Bắc
₫ 1.62 tỷ

11/02/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Thị Xã Hoàng Mai

Nghệ An, Thị Xã Hoàng Mai, Phường Quỳnh Dị

100 m2
Tây Bắc
₫ 350 triệu

11/02/2020