Mua bán đất nền tại Huyện Thủ Thừa, Long An

1 - 15 của 18
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Thị trấn Thủ Thừa

100 m2
₫ 879 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất nền 13000 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Xã Bình Thanh

13000 m2
Bắc
₫ 17 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Thị trấn Thủ Thừa

100 m2
₫ 800 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Thị trấn Thủ Thừa

100 m2
₫ 1.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Thị trấn Thủ Thừa

80 m2
₫ 800 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 5500 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Thị trấn Thủ Thừa

5500 m2
₫ 11 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Thị trấn Thủ Thừa

100 m2
₫ 800 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Thị trấn Thủ Thừa

200 m2
Đông
₫ 550 triệu

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 400 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Xã Nhị Thành

400 m2
₫ 1.5 tỷ

11/28/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 12400 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Xã Nhị Thành

12400 m2
Tây Bắc
₫ 1 tỷ

11/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 115 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Xã Nhị Thành

115 m2
₫ 750 triệu

11/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 149 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Xã Nhị Thành

149 m2
₫ 1 tỷ

11/25/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Thị trấn Thủ Thừa

₫ 2.1 tỷ

11/25/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Thị trấn Thủ Thừa

100 m2
₫ 1.7 tỷ

11/25/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Xã Nhị Thành

100 m2
₫ 1.7 tỷ

11/25/2019