Mua bán đất nền tại Huyện Tân Trụ, Long An

1 - 12 của 12
Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Tân Trụ

Long An, Huyện Tân Trụ, Xã An Nhựt Tân

250 m2
Đông Bắc
₫ 490 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 171 m2 tại Huyện Tân Trụ

Long An, Huyện Tân Trụ, Xã Bình Trinh Đông

171 m2
₫ 400 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Tân Trụ

Long An, Huyện Tân Trụ, Xã An Nhựt Tân

250 m2
₫ 450 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 270 m2 tại Huyện Tân Trụ

Long An, Huyện Tân Trụ, Xã Bình Trinh Đông

270 m2
₫ 620 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 118 m2 tại Huyện Tân Trụ

Long An, Huyện Tân Trụ, Xã An Nhựt Tân

118 m2
₫ 495 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 159 m2 tại Huyện Tân Trụ

Long An, Huyện Tân Trụ, Xã Quê Mỹ Thạnh

159 m2
Đông Nam
₫ 480 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 0 m2 tại Huyện Tân Trụ

Long An, Huyện Tân Trụ, Xã Đức Tân

₫ 2.5 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 868 m2 tại Huyện Tân Trụ

Long An, Huyện Tân Trụ, Xã Đức Tân

868 m2
Đông Nam
₫ 1.1 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 544 m2 tại Huyện Tân Trụ

Long An, Huyện Tân Trụ, Xã Lạc Tấn

544 m2
₫ 1.1 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 496 m2 tại Huyện Tân Trụ

Long An, Huyện Tân Trụ, Xã Lạc Tấn

496 m2
₫ 1.1 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 900 m2 tại Huyện Tân Trụ

Long An, Huyện Tân Trụ, Thị trấn Tân Trụ

900 m2
₫ 3 tỷ

11/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Huyện Tân Trụ

Long An, Huyện Tân Trụ, Xã An Nhựt Tân

72 m2
Bắc
₫ 489 triệu

11/06/2019