Mua bán đất nền tại Huyện Bến Lức, Long An

1 - 15 của 413
Mua bán Đất nông nghiệp 999 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Bình Đức

999 m2
₫ 1.4 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 646 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Thạnh Đức

646 m2
₫ 1.2 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

100 m2
Tây Nam
₫ 450 triệu

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

100 m2
Nam
₫ 220 triệu

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

120 m2
Nam
₫ 390 triệu

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

100 m2
Nam
₫ 520 triệu

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

100 m2
Tây Nam
₫ 350 triệu

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

100 m2
Nam
₫ 490 triệu

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

100 m2
Nam
₫ 490 triệu

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

120 m2
Tây Nam
₫ 399 triệu

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

100 m2
Tây
₫ 500 triệu

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

100 m2
Tây Nam
₫ 219 triệu

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Lương Hòa

90 m2
₫ 1.225 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất nền 80 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Lương Hòa

80 m2
Bắc
₫ 1.2 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

100 m2
₫ 399 triệu

02/17/2020