Mua bán Đất nền tại Huyện Bến Lức, Long An

1 - 15 của 421
Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Bình Đức

110 m2
₫ 1 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Long Hiệp

110 m2
Đông Nam
₫ 1 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất nền 200 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã An Thạnh

₫ 800 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã An Thạnh

200 m2
₫ 800 triệu

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 89 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Lương Hòa

89 m2
₫ 1.22 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 89 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Lương Hòa

89 m2
₫ 1.219 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 500 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Bình Đức

500 m2
₫ 750 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 2000 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Nhựt Chánh

2000 m2
₫ 5.2 tỷ

03/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã An Thạnh

₫ 700 triệu

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã An Thạnh

200 m2
₫ 800 triệu

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Nhựt Chánh

110 m2
₫ 610 triệu

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Nhựt Chánh

70 m2
₫ 270 triệu

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

80 m2
₫ 510 triệu

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

80 m2
₫ 600 triệu

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

100 m2
₫ 1.1 tỷ

05/23/2020