Mua bán đất nền tại Lao Cai

1 - 15 của 30
Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Lào Cai

Lao Cai, Thành phố Lào Cai, Phường Bắc Lệnh

100 m2
Tây Nam
₫ 700 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 3000 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Thị Trấn Sa Pa

3000 m2
₫ 4.95 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 323 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Thị Trấn Sa Pa

323 m2
₫ 6.8 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 2700 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Thị Trấn Sa Pa

2700 m2
₫ 55 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 800 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Thị Trấn Sa Pa

800 m2
₫ 50 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Thị Trấn Sa Pa

240 m2
₫ 9 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 10000 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Thị Trấn Sa Pa

10000 m2
₫ 25 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Xã Lao Chải

₫ 4.8 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Lào Cai

Lao Cai, Thành phố Lào Cai, Phường Bắc Lệnh

100 m2
Tây Nam
₫ 700 triệu

12/03/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Lào Cai

Lao Cai, Thành phố Lào Cai, Phường Bình Minh

100 m2
Tây Nam
₫ 1.6 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 538 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Thị Trấn Sa Pa

538 m2
₫ 2 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất nền 7000 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Xã Sử Pán

7000 m2
₫ 8.4 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất nền 27600 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Xã San Sả Hồ

27600 m2
₫ 16.5 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất nền 323 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Xã San Sả Hồ

323 m2
₫ 7 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất nền 1300 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Xã Tả Vạn

1300 m2
₫ 5 tỷ

12/02/2019