Mua bán Đất nền tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

1 - 15 của 655
Bán đất có sẵn nhà gỗ ở Nam Hồ

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt

258 m2
Tây Nam
₫ 7.5 tỷ

05/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 203.26 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 10

203.26 m2
₫ 5.2 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 340 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 10

340 m2
Đông Bắc
₫ 7 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 3

300 m2
Tây Bắc
₫ 15 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 267 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 11

267 m2
Tây Bắc
₫ 4920 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 11

120 m2
Bắc
₫ 2.65 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 11

500 m2
Tây
₫ 10 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 4000 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 5

4000 m2
₫ 9 tỷ

08/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 166 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 5

166 m2
Đông Nam
₫ 4.5 tỷ

08/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 230.38 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 8

230.38 m2
₫ 6.3 tỷ

08/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 7

140 m2
₫ 3.6 tỷ

08/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 6

75 m2
Đông Bắc
₫ 3 tỷ

08/07/2020

Mua bán Đất nền 95 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 9

95 m2
₫ 1.42 tỷ

08/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 10

100 m2
₫ 1.35 tỷ

08/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 171 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 10

171 m2
₫ 12 tỷ

08/07/2020