Mua bán đất nền tại Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc

1 - 15 của 29
Bán Đất Sổ Đỏ Mặt Biển Bãi Trường, Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

31000 m2
Tây

02/13/2020

Mua bán Đất nền 465 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

465 m2
Tây
₫ 10.23 tỷ

02/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 220 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

220 m2
₫ 1.1 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

500 m2
₫ 850 triệu

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 114 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

114 m2
₫ 600 triệu

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 220 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

220 m2
₫ 1.1 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 132 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

132 m2
₫ 1.25 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 330 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

330 m2
₫ 1.24 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 131 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

131 m2
Đông Nam
₫ 1.2 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

240 m2
Tây Nam
₫ 1.25 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

240 m2
Đông Nam
₫ 2.3 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 128 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

128 m2
Đông Bắc
₫ 1.25 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất nền 240 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

240 m2
Đông Nam
₫ 2.4 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 329 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

329 m2
₫ 10 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

500 m2
₫ 950 triệu

02/20/2020