Mua bán đất nền tại Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc

1 - 15 của 150
Mua bán Đất nền 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

500 m2
₫ 1 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

500 m2
₫ 1 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

120 m2
₫ 600 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

80 m2
₫ 600 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 263 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

263 m2
₫ 850 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 99 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

99 m2
₫ 600 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất nền 220 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

220 m2
₫ 820 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất nền 220 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

220 m2
₫ 2.45 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất nền 127 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

127 m2
₫ 1.25 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 128 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

128 m2
Tây Nam
₫ 1.2 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

100 m2
₫ 600 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất nền 264 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

264 m2
₫ 850 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất nền 499 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

499 m2
₫ 1 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

240 m2
Đông Bắc
₫ 1.25 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

500 m2
₫ 1 tỷ

11/19/2019