Mua bán biệt thự tại Xã Điện Hòa, Huyện Điện Bàn

1 - 15 của 28
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

100 m2
₫ 350 triệu

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

100 m2
₫ 350 triệu

01/17/2020

Mua bán Đất nền 220 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Dương Tơ

220 m2
₫ 4 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

100 m2
₫ 350 triệu

01/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

100 m2
₫ 350 triệu

01/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

100 m2
₫ 350 triệu

01/08/2020

Mua bán Đất nền 108 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

108 m2
Đông Bắc
₫ 1.05 tỷ

01/07/2020

Mua bán Đất nền 512 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

512 m2
Tây Nam
₫ 6 tỷ

01/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 126 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

126 m2
Tây
₫ 3.3 tỷ

01/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 638 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

638 m2
Đông Nam
₫ 44 tỷ

01/07/2020

Mua bán Đất nền 1012 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Cạn

1012 m2
Đông Bắc
₫ 14 tỷ

01/07/2020

Mua bán Đất nền 538 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

538 m2
Nam
₫ 37 tỷ

01/07/2020

Mua bán Đất nền 102 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

102 m2
Đông Bắc
₫ 800 triệu

01/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 338 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Dương Tơ

338 m2
Đông Nam
₫ 77 tỷ

01/02/2020

Mua bán Đất thổ cư 225 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

225 m2
₫ 29.3 tỷ

01/02/2020