Mua bán đất nền tại Xã Ninh Ích, Huyện Ninh Hòa

1 - 15 of 63
1054 m2 Residential Land for sale in District Ninh Hoa

Khanh Hoa, District Ninh Hoa, Xa Ninh Ich

1054 m2
East
₫ 1 tỷ

12/09/2019

0 m2 Agricultural Land for sale in District Ninh Hoa

Khanh Hoa, District Ninh Hoa, Xa Ninh Ich

₫ 800 triệu

12/09/2019

1054 m2 Land for sale in District Ninh Hoa

Khanh Hoa, District Ninh Hoa, Xa Ninh Ich

1054 m2
₫ 1 tỷ

12/09/2019

174 m2 Residential Land for sale in District Ninh Hoa

Khanh Hoa, District Ninh Hoa, Xa Ninh Ich

174 m2
West
₫ 600 triệu

12/09/2019

1054 m2 Agricultural Land for sale in District Ninh Hoa

Khanh Hoa, District Ninh Hoa, Xa Ninh Ich

1054 m2
East
₫ 1 tỷ

12/09/2019

1054 m2 Land for sale in District Ninh Hoa

Khanh Hoa, District Ninh Hoa, Xa Ninh Ich

1054 m2
₫ 1 tỷ

12/09/2019

174 m2 Residential Land for sale in District Ninh Hoa

Khanh Hoa, District Ninh Hoa, Xa Ninh Ich

174 m2
West
₫ 600 triệu

12/09/2019

4000 m2 Agricultural Land for sale in District Ninh Hoa

Khanh Hoa, District Ninh Hoa, Xa Ninh Ich

4000 m2
₫ 800 triệu

12/09/2019

1054 m2 Agricultural Land for sale in District Ninh Hoa

Khanh Hoa, District Ninh Hoa, Xa Ninh Ich

1054 m2
East
₫ 1 tỷ

12/09/2019

1425 m2 Agricultural Land for sale in District Ninh Hoa

Khanh Hoa, District Ninh Hoa, Xa Ninh Ich

1425 m2
₫ 2 tỷ

12/09/2019

1425 m2 Agricultural Land for sale in District Ninh Hoa

Khanh Hoa, District Ninh Hoa, Xa Ninh Ich

1425 m2
South East
₫ 2 tỷ

12/09/2019

1054 m2 Residential Land for sale in District Ninh Hoa

Khanh Hoa, District Ninh Hoa, Xa Ninh Ich

1054 m2
East
₫ 1 tỷ

12/09/2019

174 m2 Residential Land for sale in District Ninh Hoa

Khanh Hoa, District Ninh Hoa, Xa Ninh Ich

174 m2
West
₫ 600 triệu

12/09/2019

174 m2 Residential Land for sale in District Ninh Hoa

Khanh Hoa, District Ninh Hoa, Xa Ninh Ich

174 m2
West
₫ 600 triệu

12/08/2019

4000 m2 Agricultural Land for sale in District Ninh Hoa

Khanh Hoa, District Ninh Hoa, Xa Ninh Ich

4000 m2
₫ 1.2 tỷ

12/08/2019