Mua bán đất nền tại Huyện Ninh Hòa, Khánh Hoà

1 - 15 của 73
Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

₫ 1 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 25000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Thượng

25000 m2
Đông Bắc
₫ 620 triệu

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 222 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Thị Trấn Ninh Hòa

222 m2
Đông
₫ 1.32 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 49047 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Đông

49047 m2
₫ 1.7 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 222 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Thị Trấn Ninh Hòa

222 m2
Đông
₫ 1.332 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 4000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

4000 m2
₫ 1.2 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 1054 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1054 m2
Đông
₫ 1 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 174 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

174 m2
Tây
₫ 600 triệu

11/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh An

300 m2
₫ 1.2 tỷ

11/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

₫ 1 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất nền 290 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Thủy

290 m2
₫ 7.83 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất thổ cư 314 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh An

314 m2
₫ 1.252 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1054 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1054 m2
₫ 1 tỷ

11/5/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1054 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1054 m2
Đông
₫ 1 tỷ

11/5/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 14000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

14000 m2
₫ 14 tỷ

11/5/2019