Mua bán đất nền tại Huyện Ninh Hòa, Khánh Hoà

1 - 15 của 73
Mua bán Đất nông nghiệp 0 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

₫ 800 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 174 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

174 m2
Tây
₫ 600 triệu

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 26000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

26000 m2
₫ 800 triệu

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1425 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1425 m2
Đông Nam
₫ 2 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1054 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1054 m2
Đông
₫ 1 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1425 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1425 m2
Đông Nam
₫ 2 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 1054 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1054 m2
Đông
₫ 1 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1054 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1054 m2
₫ 1 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 174 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

174 m2
Tây
₫ 600 triệu

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 1054 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1054 m2
Đông
₫ 1 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 1425 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1425 m2
Đông Nam
₫ 2 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 1054 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1054 m2
Bắc
₫ 1 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1425 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

1425 m2
Đông Nam
₫ 2 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 14000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

14000 m2
₫ 14 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 174 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

174 m2
Tây
₫ 600 triệu

11/18/2019