Mua bán đất nền tại Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà

1 - 15 của 190
Mua bán đất thổ cư 94 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Suối Hiệp

94 m2
₫ 450 triệu

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Hòa

80 m2
Tây Nam
₫ 500 triệu

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Hòa

80 m2
Đông Bắc
₫ 375 triệu

09/29/2020

Mua bán đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Lộc

90 m2
Đông Bắc
₫ 270 triệu

09/28/2020

Mua bán đất thổ cư 655 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

655 m2
Đông Nam
₫ 5.2 tỷ

09/28/2020

Mua bán đất nền 94 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Sơn

94 m2
₫ 470 triệu

09/28/2020

Mua bán đất thổ cư 185 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Hòa

185 m2
₫ 648 triệu

09/28/2020

Mua bán đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Lạc

80 m2
Đông Nam
₫ 370 triệu

09/28/2020

Mua bán đất thổ cư 96 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Suối Tiên

96 m2
Tây Bắc
₫ 347 triệu

09/28/2020

Mua bán đất thổ cư 125 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

125 m2
Bắc
₫ 1.875 tỷ

09/28/2020

Mua bán đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Lộc

80 m2
Đông Nam
₫ 230 triệu

09/28/2020

Mua bán đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Toàn

70 m2
Đông Nam
₫ 589 triệu

09/28/2020

Mua bán đất thổ cư 1991 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Thọ

1991 m2
Đông Nam
₫ 800 triệu

09/28/2020

Mua bán đất thổ cư 400 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

400 m2
Đông Nam
₫ 8 tỷ

09/28/2020