Mua bán đất nền tại Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà

1 - 15 của 288
Mua bán đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Lộc

90 m2
Đông
₫ 300 triệu

10/29/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Lộc

100 m2
Đông
₫ 350 triệu

10/29/2020

Mua bán đất thổ cư 73 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

73 m2
₫ 735 triệu

10/29/2020

Mua bán đất nền 80 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Suối Hiệp

80 m2
₫ 400 triệu

10/28/2020

Mua bán đất nền 500 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Đồng

500 m2
Đông
₫ 750 triệu

10/28/2020

Mua bán đất thổ cư 93 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

93 m2
Đông
₫ 790 triệu

10/28/2020

Mua bán đất nền 1910 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Thọ

1910 m2
Tây Bắc
₫ 2.2 tỷ

10/28/2020

Mua bán đất thổ cư 75.5 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

75.5 m2
₫ 830 triệu

10/28/2020

Mua bán đất nền 85 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Suối Hiệp

85 m2
₫ 400 triệu

10/27/2020

Mua bán đất thổ cư 66 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Toàn

66 m2
₫ 800 triệu

10/27/2020

Mua bán đất nông nghiệp 8068 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Tân

8068 m2
₫ 1.2 tỷ

10/27/2020

Mua bán đất nông nghiệp 1960 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Suối Tiên

1960 m2
Đông
₫ 1.2 tỷ

10/26/2020

Mua bán đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Đồng

500 m2
Đông Nam
₫ 750 triệu

10/26/2020

Mua bán đất thổ cư 11000 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Suối Tiên

11000 m2
Đông Nam
₫ 5.5 tỷ

10/26/2020

Mua bán đất thổ cư 6925 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Thị trấn Diên Khánh

6925 m2
Đông Nam
₫ 3.8 tỷ

10/26/2020