Mua bán biệt thự tại Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng

1 - 15 của 54
Mua bán Đất thổ cư 104 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Bình

104 m2
₫ 312 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 104 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Bình

104 m2
₫ 312 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 104 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Bình

104 m2
Đông Nam
₫ 312 triệu

11/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Suối Hiệp

72 m2
Đông Nam
₫ 313 triệu

11/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

200 m2
Đông Bắc
₫ 2.2 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 138.8 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Bình

138.8 m2
Đông Nam
₫ 486 triệu

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 400 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

400 m2
Đông
₫ 2.2 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Sơn

105 m2
₫ 405 triệu

11/8/2019

Mua bán Đất thổ cư 400 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

400 m2
₫ 4.4 tỷ

11/8/2019

Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

95 m2
Tây Nam
₫ 1.05 tỷ

11/8/2019

Mua bán Đất thổ cư 334 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Điền

334 m2
₫ 1.45 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

200 m2
Tây Bắc
₫ 2.3 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất thổ cư 98 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

98 m2
₫ 1.03 tỷ

11/5/2019

Mua bán Đất thổ cư 124 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Điền

124 m2
Nam
₫ 700 triệu

11/5/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 250 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Đồng

250 m2
₫ 1.1 tỷ

11/5/2019