Mua bán đất nền tại Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà

1 - 15 của 36
TOP
Cơ Hội Đầu Tư Cuối Năm Cho Đất Nền Ven Đô TP Nha Trang.

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Suối Tiên

100 m2
Tây
₫ 400 triệu

01/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 82 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Lạc

82 m2
Đông Nam
₫ 369 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 23000 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Hòa

23000 m2
Đông Nam
₫ 11.5 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 1705 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Phước

1705 m2
Đông Nam
₫ 2.387 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 159 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

159 m2
Đông Nam
₫ 1.45 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 1991 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Thọ

1991 m2
Đông Nam
₫ 800 triệu

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 218 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Phú

218 m2
Tây Nam
₫ 1.417 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 195 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Điền

195 m2
Tây Bắc
₫ 1.19 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 127 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Suối Hiệp

127 m2
₫ 820 triệu

01/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 104.5 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

₫ 990 triệu

01/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 163 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Sơn

163 m2
Nam
₫ 652 triệu

01/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Điền

100 m2
Tây Nam
₫ 450 triệu

01/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 99 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Điền

99 m2
Tây Nam
₫ 450 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 5850 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Điền

5850 m2
Tây Bắc
₫ 4.5 tỷ

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Phước

120 m2
Đông Nam
₫ 400 triệu

01/13/2020