Mua bán đất nền tại Huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

1 - 15 của 15
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Thị trấn Cam Đức

100 m2
Đông
₫ 720 triệu

02/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 117 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Suối Tân

117 m2
Tây Nam
₫ 620 triệu

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Suối Cát

150 m2
₫ 500 triệu

02/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Suối Tân

₫ 1.2 tỷ

02/22/2020

Mua bán Đất nền 1000 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Sơn Tân

1000 m2
₫ 3 tỷ

02/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Suối Tân

70 m2
Đông Nam
₫ 420 triệu

02/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 1616 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Cam An Nam

1616 m2
Tây
₫ 1.3 tỷ

02/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 153 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Thị trấn Cam Đức

153 m2
Đông
₫ 1.4 tỷ

02/14/2020

Mua bán Đất nền 315 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Cam Hải Tây

₫ 1.1 tỷ

02/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 238 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Suối Cát

238 m2
Bắc
₫ 285 triệu

02/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Suối Tân

130 m2
Đông Nam
₫ 520 triệu

02/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Cam Hải Tây

100 m2
₫ 7 triệu

02/10/2020

Mua bán Đất nền 1385 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Cam Hải Tây

1385 m2
Đông Nam

02/06/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 6300 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Thị trấn Cam Đức

6300 m2
Đông Nam
₫ 550 triệu

02/20/2017

Mua bán Đất thổ cư 1160 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Cam Đức

1160 m2
₫ 8 tỷ

07/20/2016