Mua bán đất nền tại Huyện Cam Lâm, Khánh Hoà

1 - 13 của 13
Mua bán Đất nền 315 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Cam Hải Tây

₫ 1.1 tỷ

01/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Suối Tân

120 m2
Đông Nam
₫ 475 triệu

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Cam Hải Tây

100 m2
₫ 7 triệu

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Cam Hải Đông

108 m2
₫ 1.3 tỷ

01/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 562 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Cam Tân

562 m2
Tây Bắc
₫ 580 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất nền 1385 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Cam Hải Tây

1385 m2
Đông Nam

01/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 4420 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Cam Thành Bắc

4420 m2
₫ 4.5 tỷ

01/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 154 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Cam Đức

154 m2
₫ 840 triệu

01/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 281 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Cam Hải Tây

281 m2
₫ 1 tỷ

01/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 83 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Cam Đức

83 m2
₫ 699 triệu

01/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 83 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Cam Đức

83 m2
₫ 700 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 6300 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Thị trấn Cam Đức

6300 m2
Đông Nam
₫ 550 triệu

02/20/2017

Mua bán Đất thổ cư 1160 m2 tại Huyện Cam Lâm

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Xã Cam Đức

1160 m2
₫ 8 tỷ

07/20/2016