Mua bán Đất nền tại Cam Ranh, Khánh Hoà

1 - 15 của 49
Mua bán Đất thổ cư 346 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Lộc

346 m2
Đông
₫ 15.9 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 360 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

360 m2
Tây Nam
₫ 15.9 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 355 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Linh

355 m2
Tây Nam
₫ 16 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 355 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Lộc

355 m2
Đông Nam
₫ 15.9 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 126 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

126 m2
₫ 1.4 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

120 m2
₫ 2 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 20000 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Ba Ngòi

20000 m2
₫ 15 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 20000 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Ba Ngòi

20000 m2
₫ 15 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Linh

120 m2
₫ 2 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

160 m2
₫ 2 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

120 m2
₫ 2.3 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Phú

120 m2
₫ 2.1 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

120 m2
₫ 2.3 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

120 m2
₫ 2 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

120 m2
₫ 2 tỷ

05/25/2020