Mua bán đất nền tại Khánh Hoà

1 - 15 của 489
Bán đất thổ cư 100% sát ngay chợ Cam Đức

Khánh Hoà, Huyện Cam Lâm, Thị trấn Cam Đức

153 m2
Đông
₫ 1.25 tỷ

11/25/2019

Mua bán Đất thổ cư 174 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

174 m2
Tây
₫ 600 triệu

12/08/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

110 m2
₫ 950 triệu

12/08/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2250 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

2250 m2
₫ 13.5 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất thổ cư 45 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Nguyên

45 m2
Đông Nam
₫ 6.33 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 4000 m2 tại Huyện Ninh Hòa

Khánh Hoà, Huyện Ninh Hòa, Xã Ninh Ích

4000 m2
₫ 1.2 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất thổ cư 61 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Hòa

61 m2
Tây Bắc
₫ 1.89 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Long

₫ 4 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Long

100 m2
₫ 4 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất thổ cư 69.4 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Trung

69.4 m2
₫ 850 triệu

12/08/2019

Mua bán Đất nền 117.5 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

117.5 m2
Tây Bắc
₫ 370 triệu

12/08/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thái

100 m2
Tây Nam
₫ 1.8 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

₫ 2.8 tỷ

12/08/2019