Mua bán đất nền tại Huyện Văn Lâm, Hưng Yên

1 - 12 của 12
Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Đạo

70 m2
₫ 5 tỷ

02/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Minh Hải

75 m2
₫ 500 triệu

02/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 56 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Đạo

56 m2
₫ 480 triệu

02/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Minh Hải

75 m2
₫ 500 triệu

02/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Minh Hải

64 m2
₫ 4 tỷ

02/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 51 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

51 m2
₫ 550 triệu

02/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 56 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Đạo

56 m2
₫ 480 triệu

02/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Minh Hải

90 m2
Nam
₫ 2.07 tỷ

02/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 101 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

101 m2
₫ 1.212 tỷ

02/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 80.4 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Tân Quang

80.4 m2
Đông Nam
₫ 640 triệu

02/11/2020

Mua bán Đất nền 87.5 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

87.5 m2
₫ 2.3 tỷ

02/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Đạo

125 m2
Bắc

02/07/2017