Mua bán đất nền tại Hưng Yên

1 - 15 của 68
Mua bán Đất thổ cư 440 m2 tại Huyện Ân Thi

Hưng Yên, Huyện Ân Thi, Xã Tân Phúc

440 m2
₫ 750 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Huyện Văn Giang

Hưng Yên, Huyện Văn Giang, Xã Cửu Cao

60 m2
₫ 1.8 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 63 m2 tại Huyện Văn Giang

Hưng Yên, Huyện Văn Giang, Xã Nghĩa Trụ

63 m2
₫ 780 triệu

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Thị trấn Yên Mỹ

100 m2
₫ 1 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 440 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Liêu Xá

440 m2
₫ 3.52 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 56 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Đạo

56 m2
₫ 480 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Minh Hải

75 m2
₫ 500 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Đạo

70 m2
₫ 500 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Minh Hải

75 m2
₫ 500 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Đạo

65 m2
₫ 400 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Thị trấn Yên Mỹ

90 m2
₫ 750 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Đạo

50 m2
₫ 300 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 56 m2 tại Huyện Văn Giang

Hưng Yên, Huyện Văn Giang, Xã Tân Tiến

56 m2
₫ 150 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Đạo

70 m2
₫ 500 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 420 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Trưng Trắc

420 m2
Tây
₫ 3.99 tỷ

12/12/2019