Mua bán Đất nền tại Hưng Yên

1 - 15 của 133
Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Nhân Hòa

130 m2
₫ 1.69 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất nền 102 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Liêu Xá

102 m2
Đông Bắc
₫ 1.122 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Huyện Mỹ Hào

Hưng Yên, Huyện Mỹ Hào, Xã Hưng Long

105 m2
₫ 808 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 192 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Chỉ Đạo

192 m2
₫ 2.5 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất nền 102 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Liêu Xá

102 m2
Đông Nam
₫ 1.1 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 806 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Việt Hưng

806 m2
₫ 1.45 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Minh Hải

60 m2
₫ 350 triệu

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 806 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Việt Hưng

806 m2
₫ 1.6 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Lạc Đạo

105 m2
₫ 630 triệu

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Minh Hải

60 m2
₫ 350 triệu

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 107 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Chỉ Đạo

107 m2
₫ 1.6 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

60 m2
₫ 400 triệu

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Chỉ Đạo

70 m2
₫ 450 triệu

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Xã Chỉ Đạo

70 m2
₫ 400 triệu

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 54 m2 tại Huyện Văn Lâm

Hưng Yên, Huyện Văn Lâm, Thị trấn Như Quỳnh

54 m2
₫ 650 triệu

05/24/2020