Mua bán đất nền tại Huyện Châu Thành, Hậu Giang

1 - 15 của 52
Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Xã Phú Hữu

100 m2
₫ 330 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất nền 110 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Xã Phú Hữu

110 m2
₫ 330 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Xã Đông Phước

100 m2
₫ 319 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Xã Đông Phước

100 m2
₫ 318 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất nền 99 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Xã Đông Phú

99 m2
₫ 320 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Thị Trấn Ngã Sáu

100 m2
₫ 320 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Xã Phú Hữu

100 m2
₫ 330 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 175 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Xã Đông Phú

175 m2
₫ 1.4 tỷ

02/25/2020

Mua bán Đất nền 80 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Xã Phú Hữu

80 m2
₫ 330 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Xã Phú Hữu

100 m2
₫ 330 triệu

02/24/2020

Mua bán Đất nền 80 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Xã Phú Hữu

80 m2
₫ 330 triệu

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Xã Đông Phú

80 m2
Tây Nam
₫ 1.05 tỷ

02/23/2020

Mua bán Đất nền 80 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Xã Phú Hữu

80 m2
₫ 660 triệu

02/23/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Xã Phú Hữu

100 m2
₫ 330 triệu

02/22/2020