Mua bán đất nền tại Hậu Giang

1 - 15 của 83
Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Xã Đông Phú

80 m2
₫ 180 triệu

11/22/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 5

100 m2
₫ 790 triệu

11/22/2019

Mua bán Đất nền 68 m2 tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 5

68 m2
₫ 800 triệu

11/22/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 5

100 m2
₫ 799 triệu

11/22/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 5

100 m2
₫ 790 triệu

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 79 m2 tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Xã Vị Tân

79 m2
₫ 600 triệu

11/22/2019

Mua bán Đất nền 0 m2 tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 5

₫ 790 triệu

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 3

120 m2
Đông Nam
₫ 680 triệu

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Thị Trấn Ngã Sáu

80 m2
₫ 180 triệu

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 4

100 m2
Nam
₫ 385 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 4

100 m2
Nam
₫ 500 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 4

100 m2
Nam
₫ 500 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 4

100 m2
Nam
₫ 500 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 95 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Thị Trấn Ngã Sáu

95 m2
Tây Bắc
₫ 550 triệu

11/21/2019