Mua bán Đất nền tại Thành phố Hải Dương, Hải Dương

16 - 30 của 31
Mua bán Đất công nghiệp 31000 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Tứ Minh

31000 m2
₫ 53.48 tỷ

07/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 76 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

76 m2
Nam
₫ 1.79 tỷ

07/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 73 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Tứ Minh

73 m2
Đông
₫ 1.2 tỷ

07/22/2020

Mua bán Đất công nghiệp 15000 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Xã Thạch Khôi

15000 m2
₫ 24 tỷ

07/22/2020

Mua bán Đất công nghiệp 10000 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Việt Hoà

10000 m2
₫ 18.4 tỷ

07/22/2020

Mua bán Đất công nghiệp 110000 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

110000 m2
₫ 215 tỷ

07/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

75 m2
Bắc
₫ 2.4 tỷ

07/22/2020

Mua bán Đất nền 3773 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

3773 m2
₫ 40 tỷ

07/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Việt Hoà

90 m2
Tây Bắc
₫ 760 triệu

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

120 m2
Tây
₫ 5 tỷ

11/30/2017

Mua bán Đất thổ cư 119 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

119 m2
Đông
₫ 3.213 tỷ

08/01/2017

Mua bán Đất thổ cư 135 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Bình Hàn

135 m2

04/06/2017

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Bình Hàn

105 m2

04/01/2017

Mua bán Đất thổ cư 84 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Bình Hàn

84 m2

02/07/2017

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Bình Hàn

150 m2
₫ 2.1 tỷ

04/12/2016