Mua bán đất nền tại Thành phố Hải Dương, Hải Dương

1 - 15 của 27
Mua bán Đất thổ cư 67.2 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

67.2 m2
Đông
₫ 810 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 850.5 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Tứ Minh

850.5 m2
Đông Bắc
₫ 760 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Tứ Minh

₫ 1.72 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 71 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

71 m2
Tây Bắc
₫ 2.05 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

110 m2
Đông Nam
₫ 4 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

64 m2
Đông Bắc
₫ 900 triệu

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

80 m2
Đông
₫ 2.45 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

80 m2
Tây
₫ 1.89 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất nền 161 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

161 m2
Đông Bắc
₫ 2.75 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 68 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

68 m2
Bắc
₫ 1.48 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 68 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

68 m2
Bắc
₫ 1.75 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 67 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Tứ Minh

₫ 1.27 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

₫ 2.15 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 67.4 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

67.4 m2
Nam
₫ 1.53 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 76 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

76 m2
Đông
₫ 1.53 tỷ

12/01/2019