Mua bán Đất nền tại Huyện Chí Linh, Hải Dương

1 - 15 của 25
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Chí Minh

100 m2
₫ 990 triệu

07/30/2020

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Cộng Hòa

75 m2
₫ 480 triệu

07/30/2020

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Thị trấn Sao Đỏ

75 m2
₫ 485 triệu

07/30/2020

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Cộng Hòa

75 m2
₫ 479 triệu

07/30/2020

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Cộng Hòa

90 m2
Nam
₫ 800 triệu

07/30/2020

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Cộng Hòa

75 m2
₫ 525 triệu

07/30/2020

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Cộng Hòa

75 m2
₫ 525 triệu

07/30/2020

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Cộng Hòa

75 m2
₫ 525 triệu

07/30/2020

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Cộng Hòa

75 m2
₫ 453 triệu

07/30/2020

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Cộng Hòa

75 m2
₫ 525 triệu

07/30/2020

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Cộng Hòa

90 m2
₫ 800 triệu

07/30/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Thái Học

100 m2
Đông
₫ 1.35 tỷ

07/30/2020

Mua bán Đất nền 70 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Chí Minh

70 m2
Đông Nam
₫ 1.02 tỷ

07/30/2020

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Cộng Hòa

75 m2
Đông
₫ 450 triệu

07/30/2020

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Thị trấn Sao Đỏ

90 m2
Đông
₫ 1.5 tỷ

07/30/2020