Mua bán đất nền tại Hải Dương

1 - 15 của 58
Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Gia Lộc

Hải Dương, Huyện Gia Lộc, Xã Quang Minh

100 m2
Tây Nam
₫ 1.4 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bình Giang

Hải Dương, Huyện Bình Giang, Xã Bình Minh

100 m2
₫ 650 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Thị trấn Sao Đỏ

75 m2
₫ 485 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Cộng Hòa

75 m2
₫ 486 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Nam Sách

Hải Dương, Huyện Nam Sách, Xã Đồng Lạc

150 m2
Đông Bắc
₫ 450 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 67.2 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

67.2 m2
Đông
₫ 810 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất nền 70 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Chí Minh

70 m2
Đông Nam
₫ 1.02 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Cộng Hòa

75 m2
Đông
₫ 450 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Thị trấn Sao Đỏ

90 m2
Đông
₫ 1.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Cộng Hòa

75 m2
Đông Nam
₫ 478 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 850.5 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Tứ Minh

850.5 m2
Đông Bắc
₫ 760 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Cộng Hòa

75 m2
Đông Nam
₫ 525 triệu

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Tứ Minh

₫ 1.72 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 71 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

71 m2
Tây Bắc
₫ 2.05 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

110 m2
Đông Nam
₫ 4 tỷ

12/01/2019