Mua bán đất nền tại Hải Dương

1 - 15 của 53
Mua bán Đất nền 3773 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

3773 m2
₫ 40 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

100 m2
Nam
₫ 2.23 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 68.95 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

68.95 m2
Đông Nam
₫ 2.3 tỷ

01/16/2020

Mua bán Đất nền 70 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Tứ Minh

70 m2
Đông
₫ 1.75 tỷ

01/15/2020

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Cộng Hòa

75 m2
₫ 525 triệu

01/15/2020

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Cộng Hòa

75 m2
₫ 525 triệu

01/15/2020

Mua bán Đất nền 70 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Chí Minh

70 m2
Đông Nam
₫ 1.02 tỷ

01/14/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Gia Lộc

Hải Dương, Huyện Gia Lộc, Xã Quang Minh

100 m2
₫ 1.25 tỷ

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Văn An

120 m2
₫ 1.8 tỷ

01/13/2020

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Cộng Hòa

75 m2
₫ 453 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Cộng Hòa

75 m2
₫ 479 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Thị trấn Sao Đỏ

90 m2
Đông
₫ 1.5 tỷ

01/12/2020

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Cộng Hòa

75 m2
Đông
₫ 450 triệu

01/12/2020

Mua bán Đất nền 75 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Cộng Hòa

75 m2
Đông Nam
₫ 525 triệu

01/12/2020

Mua bán Đất nền 70 m2 tại Huyện Chí Linh

Hải Dương, Huyện Chí Linh, Xã Cộng Hòa

70 m2
Đông
₫ 478 triệu

01/11/2020