Mua bán Đất nền tại Hải Dương

1 - 15 của 67
Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

140 m2
Đông Bắc
₫ 4.72 tỷ

08/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 67.5 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Tứ Minh

67.5 m2
Tây
₫ 1.57 tỷ

08/08/2020

Mua bán Đất nền 63 m2 tại Huyện Gia Lộc

Hải Dương, Huyện Gia Lộc, Xã Liên Hồng

63 m2
₫ 800 triệu

08/07/2020

Mua bán Đất nền 72 m2 tại Huyện Gia Lộc

Hải Dương, Huyện Gia Lộc, Xã Gia Xuyên

72 m2
₫ 12 triệu

08/06/2020

Mua bán Đất nền 67 m2 tại Huyện Gia Lộc

Hải Dương, Huyện Gia Lộc, Xã Liên Hồng

67 m2
₫ 1 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Gia Lộc

Hải Dương, Huyện Gia Lộc, Xã Liên Hồng

100 m2
₫ 800 triệu

08/05/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Nam Sách

Hải Dương, Huyện Nam Sách, Xã Đồng Lạc

100 m2
Bắc
₫ 1 triệu

08/05/2020

Mua bán Đất nền 150 m2 tại Huyện Kinh Môn

Hải Dương, Huyện Kinh Môn, Thị Trấn Kinh Môn

150 m2
Đông Nam
₫ 1.4 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất nền 118 m2 tại Huyện Kinh Môn

Hải Dương, Huyện Kinh Môn, Thị Trấn Kinh Môn

118 m2
Nam
₫ 500 triệu

08/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

140 m2
₫ 4 tỷ

08/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 85.5 m2 tại Huyện Kim Thành

Hải Dương, Huyện Kim Thành, Thị trấn Phú Thái

85.5 m2
Đông Nam
₫ 1.41 tỷ

08/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 85.5 m2 tại Huyện Kim Thành

Hải Dương, Huyện Kim Thành, Thị trấn Phú Thái

85.5 m2
Đông Nam
₫ 1.41 tỷ

08/03/2020

Mua bán Đất nền 85.5 m2 tại Huyện Kim Thành

Hải Dương, Huyện Kim Thành, Thị trấn Phú Thái

85.5 m2
Đông
₫ 1.41 tỷ

08/01/2020

Mua bán Đất nền 133 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

133 m2
Tây Nam
₫ 2.7 tỷ

07/31/2020

Mua bán Đất thổ cư 137 m2 tại Huyện Cẩm Giàng

Hải Dương, Huyện Cẩm Giàng, Xã Tân Trường

137 m2
Nam
₫ 4 tỷ

07/31/2020