Mua bán đất nền tại Hà Nam

1 - 15 của 71
Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Xã Liêm Chính

110 m2
Tây Bắc
₫ 2.31 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Thanh Liêm

Hà Nam, Huyện Thanh Liêm, Xã Thanh Hà

100 m2
₫ 570 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất nền 85 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Xã Châu Sơn

85 m2
Đông Nam
₫ 650 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất nền 354 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Phường Trần Hưng Đạo

354 m2
Tây Bắc
₫ 6.55 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất nền 87 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Xã Châu Sơn

87 m2
Đông Nam
₫ 826 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 102 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Xã Thanh Châu

102 m2
₫ 1.17 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Xã Liêm Chính

100 m2
₫ 1.4 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Xã Liêm Chính

100 m2
Đông Nam
₫ 1 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nền 88 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Xã Châu Sơn

88 m2
Đông Nam
₫ 830 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Xã Liêm Chính

100 m2
₫ 1.4 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất nền 187 m2 tại Huyện Lý Nhân

Hà Nam, Huyện Lý Nhân, Xã Bắc Lý

₫ 1.4 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Xã Liêm Chính

100 m2
Đông
₫ 3 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Thanh Liêm

Hà Nam, Huyện Thanh Liêm, Xã Thanh Hà

100 m2
Đông Nam
₫ 550 triệu

12/03/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Xã Liêm Chính

100 m2
₫ 1.2 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất nền 85 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Xã Châu Sơn

85 m2
Đông Nam
₫ 650 triệu

12/02/2019