Mua bán nhà tại Kiên Giang

1 - 15 của 20
Mua bán Đất nền 130 m2 tại Huyện Chư Prông

Gia Lai, Huyện Chư Prông, Xã Ia Tôr

130 m2
₫ 239 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Thành phố Pleiku

Gia Lai, Thành phố Pleiku, Phường Ia Kring

105 m2
0
0
₫ 3.36 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nền 125 m2 tại Thành phố Pleiku

Gia Lai, Thành phố Pleiku, Phường Trà Bá

₫ 950 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Thành phố Pleiku

Gia Lai, Thành phố Pleiku, Phường Diên Hồng

80 m2
₫ 450 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất nền 200 m2 tại Thành phố Pleiku

Gia Lai, Thành phố Pleiku, Phường Thống Nhất

₫ 600 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất nền 125 m2 tại Huyện Chư Prông

Gia Lai, Huyện Chư Prông, Xã Ia Tôr

125 m2
Đông
₫ 239 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Huyện Chư Prông

Gia Lai, Huyện Chư Prông, Xã Ia Tôr

₫ 230 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Huyện Chư Sê

Gia Lai, Huyện Chư Sê, Thị Trấn Chư Sê

170 m2
Đông
₫ 400 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Chư Prông

Gia Lai, Huyện Chư Prông, Xã Ia Tôr

120 m2
₫ 239 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Chư Prông

Gia Lai, Huyện Chư Prông, Xã Ia Tôr

120 m2
₫ 239 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Pleiku

Gia Lai, Thành phố Pleiku, Phường Trà Bá

100 m2
₫ 500 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Pleiku

Gia Lai, Thành phố Pleiku, Phường Trà Bá

100 m2
₫ 620 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất nền 150 m2 tại Huyện Chư Prông

Gia Lai, Huyện Chư Prông, Thị Trấn Chư Prông

150 m2
₫ 239 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Thành phố Pleiku

Gia Lai, Thành phố Pleiku, Phường Trà Bá

110 m2
Bắc
₫ 1.3 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 168 m2 tại Thành phố Pleiku

Gia Lai, Thành phố Pleiku, Phường Yên Đỗ

168 m2
Tây
₫ 3.05 tỷ

12/04/2019