Mua bán đất nền tại Đồng Tháp

1 - 15 của 22
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Sa Đéc

Đồng Tháp, Thị xã Sa Đéc, Phường 3

100 m2
Đông Nam
₫ 680 triệu

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thị xã Sa Đéc

Đồng Tháp, Thị xã Sa Đéc, Phường 3

120 m2
Tây Nam
₫ 790 triệu

11/22/2019

Mua bán Đất công nghiệp 21467 m2 tại Huyện Cao Lãnh

Đồng Tháp, Huyện Cao Lãnh, Xã Mỹ Hiệp

21467 m2
₫ 35 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Huyện Cao Lãnh

Đồng Tháp, Huyện Cao Lãnh, Thị Trấn Mỹ Thọ

90 m2
Đông Nam
₫ 750 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại TP.Cao Lãnh

Đồng Tháp, TP.Cao Lãnh, Phường Hòa Thuận

80 m2
₫ 790 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thị xã Sa Đéc

Đồng Tháp, Thị xã Sa Đéc, Phường An Hoà

120 m2
₫ 690 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại TP.Cao Lãnh

Đồng Tháp, TP.Cao Lãnh, Phường 11

105 m2
Đông Bắc
₫ 800 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Thị xã Sa Đéc

Đồng Tháp, Thị xã Sa Đéc, Phường 3

130 m2
Tây
₫ 680 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại TP.Cao Lãnh

Đồng Tháp, TP.Cao Lãnh, Phường Hòa Thuận

120 m2
Bắc
₫ 680 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại TP.Cao Lãnh

Đồng Tháp, TP.Cao Lãnh, Phường 15

120 m2
Đông
₫ 680 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 114 m2 tại TP.Cao Lãnh

Đồng Tháp, TP.Cao Lãnh, Phường Mỹ Phú

114 m2
₫ 790 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại TP.Cao Lãnh

Đồng Tháp, TP.Cao Lãnh, Phường 1

90 m2
₫ 900 triệu

11/14/2019

Mua bán Đất nền 114 m2 tại TP.Cao Lãnh

Đồng Tháp, TP.Cao Lãnh, Phường 1

114 m2
₫ 850 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại TP.Cao Lãnh

Đồng Tháp, TP.Cao Lãnh, Phường Mỹ Phú

80 m2
₫ 790 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại TP.Cao Lãnh

Đồng Tháp, TP.Cao Lãnh, Phường 1

80 m2
₫ 750 triệu

11/13/2019