Mua bán đất nền tại Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

1 - 10 của 10
Mua bán Đất thổ cư 9908 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Định

9908 m2
₫ 12 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 43189 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Hưng

43189 m2
Đông Nam
₫ 5.7 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 43189 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Hưng

43189 m2
Đông Nam
₫ 6.2 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 35258 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Hoà

35258 m2
Nam
₫ 3.5 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 43000 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Hưng

43000 m2
₫ 5.8 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 9908 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Định

9908 m2
₫ 12 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 9908 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Định

9908 m2
₫ 12 tỷ

11/8/2019

Mua bán Đất thổ cư 2327 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Phú

2327 m2
Tây
₫ 2.65 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 80000 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Suối Cao

80000 m2
₫ 5 tỷ

2/27/2018

Mua bán Đất thổ cư 289 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Tâm

289 m2
Đông Nam
₫ 350 triệu

4/4/2017