Mua bán Đất nền tại Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất

1 - 10 của 10
Mua bán Đất nông nghiệp 2985 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Xuân Thạnh

2985 m2
Nam
₫ 11.5 tỷ

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Xuân Thạnh

80 m2
₫ 540 triệu

11/28/2017

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Xuân Thạnh

100 m2
₫ 490 triệu

05/31/2017

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Xuân Thạnh

100 m2
₫ 490 triệu

05/31/2017

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Xuân Thạnh

100 m2
₫ 490 triệu

05/31/2017

Mua bán Đất thổ cư 222 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Xuân Thạnh

222 m2
Tây Bắc
₫ 1.3 tỷ

05/19/2017

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Xuân Thạnh

100 m2
₫ 332 triệu

02/27/2017

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Xuân Thạnh

90 m2
₫ 328 triệu

11/21/2016

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Xuân Thạnh

200 m2
₫ 435 triệu

11/21/2016

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Xuân Thạnh

80 m2
₫ 300 triệu

11/21/2016