Mua bán Đất nền tại Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất

1 - 11 của 11
Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Bàu Hàm 2

95 m2
₫ 1.39 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nền 110 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Bàu Hàm 2

110 m2
₫ 1.45 tỷ

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Bàu Hàm 2

100 m2
₫ 368 triệu

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 133 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Bàu Hàm 2

133 m2
₫ 570 triệu

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Bàu Hàm 2

200 m2
₫ 1.2 tỷ

05/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Bàu Hàm 2

95 m2
₫ 1.39 tỷ

05/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Bàu Hàm 2

100 m2
₫ 432 triệu

04/28/2017

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Bàu Hàm 2

90 m2
₫ 350 triệu

03/29/2017

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Bàu Hàm 2

200 m2
₫ 900 triệu

01/13/2017

Mua bán Đất thổ cư 88 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Bàu Hàm 2

88 m2
₫ 342 triệu

09/17/2016

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Bàu Hàm 2

80 m2
₫ 332 triệu

09/16/2016