Mua bán Đất nền tại Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

1 - 15 của 115
Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

₫ 3 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 128 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

128 m2
₫ 650 triệu

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 2363 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

2363 m2
Đông
₫ 2.8 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 128 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

128 m2
₫ 650 triệu

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 112 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

112 m2
₫ 550 triệu

05/23/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

100 m2
₫ 550 triệu

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 128 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

128 m2
₫ 650 triệu

05/22/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 106 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

106 m2
₫ 180 triệu

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 2008 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

2008 m2
₫ 2.2 tỷ

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 128 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

128 m2
₫ 650 triệu

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 128 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

128 m2
₫ 650 triệu

05/21/2020

Mua bán Đất nền 110 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Bàu Hàm 2

110 m2
₫ 1.45 tỷ

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Bàu Hàm 2

100 m2
₫ 368 triệu

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 480 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

480 m2
Tây
₫ 1.4 tỷ

05/20/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 2985 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Xuân Thạnh

2985 m2
Nam
₫ 11.5 tỷ

05/20/2020