Mua bán đất nền tại Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

1 - 15 của 96
Mua bán Đất thổ cư 1014 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Bàu Hàm 2

1014 m2
₫ 925 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất nền 1003 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Xuân Thạnh

₫ 1.05 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 500 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

500 m2
₫ 450 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 620 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

620 m2
Tây Bắc
₫ 600 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 1014 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

1014 m2
Tây Bắc
₫ 880 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

1000 m2
Đông Bắc
₫ 3 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 4000 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

4000 m2
Tây Bắc
₫ 32 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 107 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

107 m2
₫ 517 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

125 m2
₫ 600 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

100 m2
₫ 550 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Bàu Hàm 2

95 m2
₫ 1.39 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 135 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

135 m2
₫ 810 triệu

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Bàu Hàm 2

95 m2
₫ 1.39 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

100 m2
₫ 550 triệu

12/04/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 4037 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

4037 m2
Đông
₫ 2.5 tỷ

12/04/2019