Mua bán đất nền tại Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

1 - 15 của 115
Đất nông nghiệp đang canh tác Bơ và chuối

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Gia Kiệm

10000 m2
₫ 1.1 tỷ

02/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 4000 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

4000 m2
Tây Bắc
₫ 32 tỷ

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 1029 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

1029 m2
Đông Bắc
₫ 2.985 tỷ

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

100 m2
₫ 550 triệu

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 133 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Bàu Hàm 2

133 m2
₫ 570 triệu

02/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 11 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

11 m2
₫ 550 triệu

02/24/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

1000 m2
Tây
₫ 2.3 tỷ

02/24/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 752 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

752 m2
Tây Nam
₫ 730 triệu

02/22/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

1000 m2
Tây Bắc
₫ 950 triệu

02/22/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

₫ 950 triệu

02/22/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 370 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

370 m2
Đông Bắc
₫ 350 triệu

02/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

₫ 550 triệu

02/22/2020

Mua bán Đất nền 1011 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

1011 m2
₫ 730 triệu

02/22/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 4037 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

4037 m2
Đông
₫ 2.5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

100 m2
₫ 550 triệu

02/21/2020