Mua bán Đất nền tại Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

1441 - 1455 của 1665
Mua bán Đất nền 123 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Long Tân

123 m2
₫ 1.7 tỷ

05/09/2020

Mua bán Đất nền 88 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

88 m2
₫ 1.7 tỷ

05/09/2020

Mua bán Đất nền 65 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

65 m2
₫ 1.6 tỷ

05/09/2020

Mua bán Đất nền 452 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước An

452 m2
₫ 5.6 tỷ

05/09/2020

Mua bán Đất nền 1070 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

1070 m2
₫ 750 triệu

05/09/2020

Mua bán Đất nền 900 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

900 m2
₫ 600 triệu

05/09/2020

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Thạnh

90 m2
₫ 1.6 tỷ

05/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 2232 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

2232 m2
₫ 5.15 tỷ

05/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

108 m2
Đông
₫ 870 triệu

05/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 2500 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

2500 m2
Đông
₫ 2.3 tỷ

05/09/2020

Mua bán Đất nền 88 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

88 m2
₫ 1.7 tỷ

05/09/2020

Mua bán Đất nền 319 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

319 m2
₫ 1.87 tỷ

05/09/2020

Mua bán Đất nền 63 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

63 m2
₫ 950 triệu

05/09/2020

Mua bán Đất nền 145 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Long Tân

145 m2
₫ 1.6 tỷ

05/09/2020

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Thạnh

90 m2
₫ 1.6 tỷ

05/09/2020