Mua bán Đất nền tại Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

16 - 30 của 1665
Mua bán Đất nền 123 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Long Tân

123 m2
₫ 1.7 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nền 209 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Đại Phước

209 m2
₫ 7.3 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nền 452 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

452 m2
₫ 5.6 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nền 118 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

118 m2
₫ 1.65 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nền 600 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

600 m2
₫ 600 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Thạnh

90 m2
₫ 1.55 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 258 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Đại Phước

258 m2
₫ 23 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 504 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

504 m2
₫ 2.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

1000 m2
Nam
₫ 600 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 480 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

480 m2
₫ 3.36 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 73 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

73 m2
₫ 1.39 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 592 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

592 m2
₫ 5.624 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nền 123 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Long Tân

123 m2
₫ 1.7 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nền 452 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước An

452 m2
₫ 5.6 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất nền 118 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

118 m2
₫ 1.7 tỷ

05/27/2020