Mua bán đất nền tại Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

1 - 15 của 1451
TOP
Đất lúa 1000m2

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hữu

1000 m2
Đông Nam
₫ 3.5 tỷ

02/10/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

1000 m2
₫ 1.2 tỷ

04/01/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1028 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

1028 m2
₫ 3.289 tỷ

04/01/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hội

100 m2
₫ 1.2 tỷ

04/01/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hội

100 m2
₫ 750 triệu

04/01/2020

Mua bán Đất thổ cư 83 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Đại Phước

₫ 1.23 tỷ

04/01/2020

Mua bán Đất thổ cư 43 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

43 m2
₫ 690 triệu

04/01/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 927 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

927 m2
₫ 555 triệu

04/01/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

1000 m2
₫ 650 triệu

04/01/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

1000 m2
₫ 650 triệu

04/01/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

1000 m2
₫ 650 triệu

04/01/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

1000 m2
₫ 600 triệu

04/01/2020