Mua bán đất nền tại Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

1 - 15 của 596
Mua bán Đất thổ cư 3160 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước An

3160 m2
₫ 11 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

100 m2
₫ 1.69 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hội

100 m2
Đông Nam
₫ 870 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Long Tân

300 m2
₫ 5.7 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất nền 300 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Long Tân

300 m2
₫ 5.7 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Long Tân

100 m2
₫ 829 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hội

100 m2
₫ 830 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hội

100 m2
₫ 800 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hội

100 m2
₫ 860 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 98 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Long Thọ

98 m2
Tây Nam
₫ 1.56 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 210 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Long Thọ

210 m2
₫ 2.8 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hội

100 m2
Đông Nam
₫ 775 triệu

12/11/2019