Mua bán đất nền tại Xã Long Phước, Huyện Long Thành

1 - 15 của 67
Mua bán Đất nông nghiệp 400 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

400 m2
₫ 560 triệu

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 400 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

400 m2
₫ 560 triệu

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

90 m2
Tây Nam
₫ 1.1 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

120 m2
₫ 300 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 1017 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

1017 m2
₫ 6.2 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

100 m2
₫ 750 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

100 m2
₫ 700 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

100 m2
₫ 480 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

100 m2
₫ 24 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

100 m2
₫ 480 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

100 m2
₫ 48 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

100 m2
₫ 500 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

100 m2
₫ 750 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

120 m2
₫ 350 triệu

11/15/2019