Kết quả trang 1204 cho Mua bán nhà riêng tại Việt Nam

1 - 15 của 55
Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

500 m2
₫ 2 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 106 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

106 m2
₫ 1.353 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

100 m2
₫ 1.2 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 1984 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

1984 m2
Tây Nam
₫ 3.8 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 487 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

487 m2
₫ 2.67 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

100 m2
₫ 48 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

100 m2
₫ 480 triệu

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

100 m2
₫ 24 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

100 m2
₫ 480 triệu

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

100 m2
₫ 1.1 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 2000 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

2000 m2
₫ 9 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

1000 m2
₫ 4 tỷ

11/30/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

90 m2
₫ 1.2 tỷ

11/29/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

100 m2

11/29/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 300 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

300 m2
₫ 1.38 tỷ

11/28/2019