Mua bán Đất nền tại Xã Long Phước, Huyện Long Thành

1 - 15 của 28
Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

100 m2
₫ 1 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

100 m2
Đông Bắc
₫ 1 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

80 m2
₫ 1 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất nền 563 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

563 m2
₫ 2.05 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất nền 102 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

102 m2
Tây Bắc
₫ 1.3 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

100 m2
₫ 2.05 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

100 m2
₫ 1.55 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

90 m2
₫ 1.2 tỷ

05/20/2020

Mua bán Đất nền 563 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

563 m2
₫ 2.05 tỷ

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

95 m2
₫ 970 triệu

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 157 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

157 m2
₫ 1.5 tỷ

05/19/2020

Mua bán Đất nền 501 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

501 m2
₫ 1.75 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 511 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

511 m2
₫ 2.2 tỷ

05/15/2020

Mua bán Đất nền 563 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

563 m2
₫ 2.05 tỷ

05/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 7302 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

7302 m2
Nam
₫ 25.56 tỷ

05/14/2020