Mua bán Đất nền tại Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

1 - 15 của 274
Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Bình

140 m2
Đông Bắc
₫ 5.04 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Bình

140 m2
Đông Bắc
₫ 5.04 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 167 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

167 m2
Tây Nam
₫ 2.7 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất nền 81.4 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

81.4 m2
Đông Bắc
₫ 2.05 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

85 m2
Đông Nam
₫ 2.15 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 288 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

288 m2
Đông Nam
₫ 4.2 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất công nghiệp 64 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Bình

64 m2
2
2
₫ 2.65 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 42 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

42 m2
Đông Nam
₫ 1.53 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 40 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

40 m2
Tây Bắc
₫ 1.45 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

70 m2
Bắc
₫ 2.45 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 79 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

79 m2
Đông Bắc
₫ 2.05 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 44 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

44 m2
Nam
₫ 1.47 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Bình

64 m2
₫ 1.55 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Bình

72 m2
Tây Bắc
₫ 1.05 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

65 m2
Đông Bắc
₫ 1.58 tỷ

05/24/2020