Mua bán đất nền tại Cần Thơ

1 - 15 của 631
Mua bán Đất thổ cư 348 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

₫ 27 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 107 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Hưng Thạnh

107 m2
Tây Bắc
₫ 3 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 894 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

894 m2
₫ 47.3 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 1520 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

1520 m2
₫ 79.04 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nền 209 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

209 m2
Tây Bắc
₫ 4.2 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

₫ 2.6 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

100 m2
Tây Bắc
₫ 3.5 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 61 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

₫ 2.75 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

₫ 2.59 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nền 60 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

₫ 6.5 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nền 105 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

105 m2
Đông Nam
₫ 9 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

₫ 2.291 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 4772 m2 tại Huyện Phong Điền

Cần Thơ, Huyện Phong Điền, Xã Nhơn Nghĩa

4772 m2
₫ 10 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

60 m2
₫ 6.5 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 100 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Thường Thạnh

100 m2
₫ 980 triệu

12/12/2019