Mua bán đất nền tại Thị xã Lagi, Bình Thuận

1 - 15 của 74
Mua bán Đất nông nghiệp 1100 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

1100 m2
₫ 4.56 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Tiến

180 m2
Tây Nam
₫ 3.8 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất nền 180 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Tiến

180 m2
Tây Nam
₫ 3.8 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất nền 180 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Tiến

180 m2
Tây Nam
₫ 3.8 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Phường Phước Lộc

125 m2
₫ 2.688 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Phường Phước Lộc

125 m2
₫ 2.65 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất nền 1000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Phường Bình Tân

1000 m2
₫ 890 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 1001 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Phường Bình Tân

1001 m2
₫ 980 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất nền 0 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

₫ 890 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Phường Bình Tân

1000 m2
₫ 980 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 1800 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

1800 m2
Đông
₫ 12.3 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất nền 180 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Tiến

180 m2
Tây Nam
₫ 3.8 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất nền 1000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

1000 m2
₫ 890 triệu

11/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

1000 m2
₫ 980 triệu

11/12/2019