Mua bán đất nền tại Thị xã Lagi, Bình Thuận

1 - 15 của 60
Mua bán Đất nông nghiệp 240006 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Phước

240006 m2
Đông
₫ 168 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

1000 m2
₫ 980 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

1000 m2
Đông Nam
₫ 680 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất nền 1000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Tiến

1000 m2
₫ 680 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

1000 m2
Đông Nam
₫ 590 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

1000 m2
Đông Nam
₫ 580 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

1000 m2
₫ 1.2 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 1774 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

1774 m2
Đông Bắc
₫ 9.4 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 3195 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Phước

3195 m2
Tây Nam
₫ 18.3 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất nền 10000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

10000 m2
₫ 980 triệu

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

1000 m2
₫ 980 triệu

11/18/2019

Mua bán Đất nền 1000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

1000 m2
₫ 980 triệu

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 916 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Phước

916 m2
₫ 9 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

1000 m2
Đông Nam
₫ 680 triệu

11/18/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 1000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

1000 m2
Đông Nam
₫ 580 triệu

11/18/2019