Tìm kiếm bất động sản tại Việt Nam

1 - 15 của 128
Mua bán Đất nền 300 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Mũi Né

300 m2
₫ 3 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 177 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Mũi Né

177 m2
Tây
₫ 1.05 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất nền 1000 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Xã Thiện Nghiệp

1000 m2
₫ 550 triệu

11/9/2019

Mua bán Đất nền 1000 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Xã Thiện Nghiệp

1000 m2
₫ 550 triệu

11/9/2019

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Mũi Né

170 m2
₫ 2.5 tỷ

11/9/2019

Mua bán Đất nền 1000 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Xã Thiện Nghiệp

1000 m2
₫ 550 triệu

11/9/2019

Mua bán Đất nền 1000 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Xã Thiện Nghiệp

1000 m2
₫ 550 triệu

11/9/2019

Mua bán Đất nền 1000 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Xã Thiện Nghiệp

1000 m2
₫ 550 triệu

11/9/2019

Mua bán Đất nền 1000 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Xã Thiện Nghiệp

1000 m2
₫ 550 triệu

11/9/2019

Mua bán Đất nền 1000 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Xã Thiện Nghiệp

1000 m2
₫ 550 triệu

11/9/2019

Mua bán Đất nền 1000 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Xã Thiện Nghiệp

1000 m2
₫ 550 triệu

11/9/2019

Mua bán Đất nền 2000 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Hàm Tiến

2000 m2
Đông
₫ 12 tỷ

11/9/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Phú Tài

100 m2
Tây Nam
₫ 2.7 tỷ

11/9/2019