Mua bán đất nền tại Huyện Tuy Phong, Bình Thuận

1 - 10 của 10
Mua bán Đất thổ cư 7000 m2 tại Huyện Tuy Phong

Bình Thuận, Huyện Tuy Phong, Xã Chí Công

₫ 65 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Tuy Phong

Bình Thuận, Huyện Tuy Phong, Thị trấn Phan Rí Cửa

100 m2
Bắc
₫ 1.3 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Tuy Phong

Bình Thuận, Huyện Tuy Phong, Thị trấn Phan Rí Cửa

90 m2
₫ 5 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Tuy Phong

Bình Thuận, Huyện Tuy Phong, Thị trấn Phan Rí Cửa

90 m2
₫ 500 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Tuy Phong

Bình Thuận, Huyện Tuy Phong, Thị trấn Phan Rí Cửa

90 m2
₫ 500 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Tuy Phong

Bình Thuận, Huyện Tuy Phong, Thị trấn Phan Rí Cửa

90 m2
₫ 500 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Tuy Phong

Bình Thuận, Huyện Tuy Phong, Thị trấn Phan Rí Cửa

90 m2
₫ 480 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 4900 m2 tại Huyện Tuy Phong

Bình Thuận, Huyện Tuy Phong, Xã Bình Thạnh

4900 m2
Nam
₫ 14.7 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Tuy Phong

Bình Thuận, Huyện Tuy Phong, Thị trấn Phan Rí Cửa

100 m2
Tây Bắc
₫ 1.25 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 5000 m2 tại Huyện Tuy Phong

Bình Thuận, Huyện Tuy Phong, Xã Bình Thạnh

5000 m2
₫ 1 tỷ

03/30/2017