Mua bán đất nền tại Huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

1 - 15 của 22
Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Thuận Quý

300 m2
₫ 4.5 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất nền 300 m2 tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Thuận Quý

300 m2
₫ 4.5 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Thuận Quý

₫ 4.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Thuận Quý

100 m2
₫ 1.5 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Tân Lập

130 m2
Đông
₫ 285 triệu

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 204 m2 tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Tân Lập

204 m2
Đông Bắc
₫ 300 triệu

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 70000 m2 tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Tân Lập

70000 m2
Đông Nam
₫ 5 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 6 m2 tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Thị trấn Thuận Nam

6 m2
Đông
₫ 13 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 100000 m2 tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Tân Lập

100000 m2
Đông Bắc
₫ 8.5 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 5000 m2 tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Tân Lập

5000 m2
Tây
₫ 1.1 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 5000 m2 tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Tân Lập

5000 m2
Tây
₫ 1.25 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 900000 m2 tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Hàm Cường

900000 m2
₫ 30 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 14300 m2 tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Thị trấn Thuận Nam

14300 m2
Nam
₫ 17 tỷ

11/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 112 m2 tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Hàm Kiệm

₫ 465 triệu

11/27/2019

Mua bán Đất thổ cư 14300 m2 tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Thị trấn Thuận Nam

14300 m2
Nam
₫ 17 tỷ

11/27/2019