Mua bán đất nền tại Bình Thuận

1 - 15 của 189
Mua bán Đất thổ cư 1995 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Phước

1995 m2
₫ 7.4 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 516 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Phước

516 m2
₫ 4.8 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 9800 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Sông Lũy

9800 m2
₫ 490 triệu

12/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Phường Phước Lộc

125 m2
₫ 2.63 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất nền 150 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Phú Thủy

150 m2
₫ 7.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Đức Linh

Bình Thuận, Huyện Đức Linh, Thị trấn Đức Tài

150 m2
₫ 399 triệu

12/16/2019

Mua bán Đất nền 10000 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Sông Lũy

10000 m2
Đông
₫ 600 triệu

12/16/2019

Mua bán Đất nông nghiệp 13536 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Phước

13536 m2
Đông Nam
₫ 5.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất nền 1500 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Hàm Tiến

1500 m2
₫ 15 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất nền 0 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Hàm Tiến

₫ 30 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất nền 35000 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Phú Hài

35000 m2
₫ 210 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất nền 3500 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Hàm Tiến

3500 m2
Nam
₫ 12.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Xã Tiến Thành

1000 m2
₫ 12 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất nền 2000 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Hàm Tiến

2000 m2
Đông
₫ 12 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất nền 50000 m2 tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Hàm Tiến

50000 m2
₫ 1 tỷ

12/16/2019