Mua bán căn hộ tại Việt Nam

1 - 15 của 1820
Mua bán Đất thổ cư 222 m2 tại Huyện Bình Long

Bình Phước, Huyện Bình Long, Thị Trấn An Lộc

222 m2
₫ 199 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Bình Long

Bình Phước, Huyện Bình Long, Thị Trấn An Lộc

150 m2
₫ 150 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Lộc Ninh

Bình Phước, Huyện Lộc Ninh, Thị trấn Lộc Ninh

200 m2
₫ 160 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Lộc Ninh

Bình Phước, Huyện Lộc Ninh, Thị trấn Lộc Ninh

200 m2
₫ 152 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Lộc Ninh

Bình Phước, Huyện Lộc Ninh, Thị trấn Lộc Ninh

200 m2
Đông
₫ 151 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Lộc Ninh

Bình Phước, Huyện Lộc Ninh, Thị trấn Lộc Ninh

200 m2
₫ 149 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Bình Long

Bình Phước, Huyện Bình Long, Thị Trấn An Lộc

250 m2
₫ 150 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Hưng

80 m2
₫ 355 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Long

150 m2
₫ 500 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

1000 m2
₫ 320 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Huyện Đồng Phú

Bình Phước, Huyện Đồng Phú, Xã Đồng Tâm

180 m2
₫ 289 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 162 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

162 m2
₫ 610 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Thị Trấn Chơn Thành

250 m2
Đông Bắc
₫ 400 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Chơn Thành

Bình Phước, Huyện Chơn Thành, Xã Minh Thành

250 m2
₫ 450 triệu

12/15/2019