Mua bán đất nền tại Huyện Tân Uyên, Bình Dương

1 - 15 của 821
TOP
Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Khánh Bình

70 m2
₫ 956 triệu

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Khánh Bình

85 m2
₫ 1.2 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Khánh Bình

70 m2
₫ 950 triệu

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 89 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Đất Cuốc

89 m2
₫ 57 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Khánh Bình

70 m2
₫ 955 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất nền 60 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Thị trấn Tân Phước Khánh

60 m2
₫ 600 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Khánh Bình

85 m2
₫ 1.2 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Khánh Bình

70 m2
₫ 954 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Khánh Bình

70 m2
₫ 953 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Khánh Bình

70 m2
₫ 952 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Khánh Bình

70 m2
₫ 951 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Xã Khánh Bình

70 m2
₫ 943 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Huyện Tân Uyên

Bình Dương, Huyện Tân Uyên, Thị trấn Tân Phước Khánh

130 m2
₫ 599 triệu

11/16/2019