Mua bán đất nền tại Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

1 - 15 của 628
Mua bán đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Trừ Văn Thố

120 m2
₫ 570 triệu

09/22/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

100 m2
₫ 520 triệu

09/22/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

100 m2
₫ 520 triệu

09/22/2020

Mua bán đất thổ cư 388 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Hưng

388 m2
₫ 3.3 tỷ

09/22/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Hưng Hòa

100 m2
Đông Nam
₫ 850 triệu

09/22/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Cây Trường II

100 m2
Đông Nam
₫ 630 triệu

09/22/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Hưng

100 m2
Đông Nam
₫ 379 triệu

09/22/2020

Mua bán đất công nghiệp 2000 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Trừ Văn Thố

2000 m2
₫ 480 triệu

09/22/2020

Mua bán đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Long Nguyên

250 m2
₫ 650 triệu

09/22/2020

Mua bán đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

150 m2
₫ 700 triệu

09/22/2020

Mua bán đất thổ cư 410 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Trừ Văn Thố

410 m2
₫ 700 triệu

09/22/2020

Mua bán đất thổ cư 1026 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Trừ Văn Thố

1026 m2
₫ 1 tỷ

09/22/2020

Mua bán đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

200 m2
₫ 650 triệu

09/22/2020

Mua bán đất thổ cư 300 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Trừ Văn Thố

300 m2
₫ 650 triệu

09/22/2020