Mua bán Đất nền tại Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

1 - 15 của 841
Đất nền KCN Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

89 m2
₫ 736 triệu

08/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

85 m2
Đông Bắc
₫ 550 triệu

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

85 m2
₫ 550 triệu

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

80 m2
₫ 550 triệu

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 79 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

79 m2
Đông
₫ 565 triệu

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

100 m2
Đông
₫ 565 triệu

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

₫ 565 triệu

08/10/2020

Mua bán Đất nền 80 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

80 m2
Tây Nam
₫ 565 triệu

08/10/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

100 m2
Đông Nam
₫ 565 triệu

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

100 m2
Tây Bắc
₫ 550 triệu

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

80 m2
₫ 565 triệu

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

80 m2
₫ 240 triệu

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

₫ 565 triệu

08/10/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Huyện Bàu Bàng

Bình Dương, Huyện Bàu Bàng, Lai Uyên

100 m2
₫ 565 triệu

08/10/2020