Mua bán đất nền tại Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

1 - 15 của 20
Mua bán Đất thổ cư 71 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Hội

71 m2
Đông
₫ 1.499 tỷ

01/13/2020

Mua bán Đất nền 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Hội

80 m2
Đông Nam
₫ 1.4 tỷ

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Lý

80 m2
₫ 1.5 tỷ

01/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Hội

80 m2
Đông Nam
₫ 1.5 tỷ

01/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Lý

80 m2
Nam
₫ 1.5 tỷ

01/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 126 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Lý

126 m2
Đông
₫ 2.5 tỷ

01/10/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Lý

100 m2
₫ 1.6 tỷ

01/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Hội

80 m2
₫ 1.5 tỷ

01/08/2020

Mua bán Đất nền 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Hội

80 m2
Đông Nam
₫ 1.55 tỷ

01/08/2020

Mua bán Đất nền 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Lý

₫ 1.6 tỷ

01/08/2020

Mua bán Đất nền 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Lý

80 m2
₫ 1.6 tỷ

01/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Lý

80 m2
₫ 1.454 tỷ

01/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Hội

80 m2
₫ 1.55 tỷ

01/06/2020

Mua bán Đất nền 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Lý

80 m2
₫ 1.6 tỷ

01/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Phường Trần Phú

80 m2
₫ 1.6 tỷ

01/03/2020