Mua bán đất nền tại Bình Định

1 - 15 của 144
Mua bán Đất nền 119 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Lý

119 m2
Đông Nam
₫ 2.315 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất nền 110 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Hội

110 m2
Đông Nam
₫ 2.27 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Đập Đá

100 m2
₫ 1 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Hội

80 m2
₫ 1.6 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Hội

80 m2
₫ 1.6 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Đập Đá

100 m2
₫ 1 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Đập Đá

100 m2
₫ 1 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Đập Đá

100 m2
₫ 1 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Đập Đá

100 m2
₫ 1 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Đập Đá

100 m2
₫ 1 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Bình Định

100 m2
₫ 1 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 89 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Đập Đá

89 m2
Đông Nam
₫ 1.2 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 88 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Đập Đá

88 m2
Đông Nam
₫ 1.2 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Đập Đá

90 m2
Đông Nam
₫ 1.1 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Đập Đá

90 m2
Đông Nam
₫ 1.2 tỷ

11/21/2019