Mua bán đất nền tại Bình Định

1 - 15 của 133
Mua bán Đất nền 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Hội

80 m2
Đông
₫ 1.5 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Đập Đá

100 m2
₫ 1 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Đập Đá

100 m2
₫ 1 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất nền 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Hội

80 m2
₫ 1.55 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Đập Đá

100 m2
₫ 1 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Đập Đá

90 m2
₫ 1 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Đập Đá

90 m2
Đông Bắc
₫ 980 triệu

12/14/2019

Mua bán Đất nền 90 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Đập Đá

90 m2
₫ 1 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nền 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Lý

80 m2
₫ 1.55 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Đập Đá

100 m2
₫ 1 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Phường Bùi Thị Xuân

90 m2
Đông Nam
₫ 1 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Hội

80 m2
₫ 1.4 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Phường Nhơn Phú

100 m2
Đông Bắc
₫ 1 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nền 80 m2 tại Thành phố Qui Nhơn

Bình Định, Thành phố Qui Nhơn, Xã Nhơn Lý

80 m2
₫ 1.6 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Thị Xã An Nhơn

Bình Định, Thị Xã An Nhơn, Thị trấn Đập Đá

100 m2
₫ 1 tỷ

12/13/2019